İZCİLİK, ÇEVRE KORUMA KULÜBÜ

YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

UFUKTEPE İLKÖĞRETİM OKULU

2011- 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İZCİLİK, ÇEVRE KORUMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

 

           

EKİM

1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.

2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.

3. Yönetim kurulunun seçilmesi.

4. Denetleme kurulunun seçilmesi.

5. Yapılacak çalışmaların planlanması

6. ‘Ambalaj Atığı Toplama’ çalışmalarının Toplum Hizmeti kapsamında planlanarak yakın çevreye yayılması

7. Atık pil toplama çalışmaları için çalışmaların başlatılması   

 

KASIM         

1. “Çevre ve Çocuk” konulu yazı ve resimlerin panoda sergilenmesi.

2. Çevre ile ilgili olan internet site isimlerinin panoda duyurulması.

3. Çalışmaların denetlenmesi

4. Okul kapsamında temizlik kampanyası düzenlenmesi         

 

ARALIK       

1. Çevre kirliliğinin açtığı olumsuz sonuçların yazı ve resimlerle panoda sergilenmesi.

2. Geri Dönüşüm ün önemi ile ilgili sınıflarda bilgilendirici etkinliklerin planlanması

3. Çalışmaların denetlenmesi    

 

OCAK

1. Enerji tasarrufu ile ilgili doküman hazırlanıp panoda sergilenmesi

2. Okul bahçesinde temizlik nöbeti planlanması                      

ŞUBAT         

1.  “Ben Çevreciyim.” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi

2. Toplum Hizmeti çalışmalarının değerlendirilmesi

3. Çalışmaların denetlenmesi    

 

MART

1. Çevreyle ilgili oyunların bulunması ve sınıflarda gösteri halinde sunulması

2. Orman Haftası çalışmalarının planlanması   

 

NİSAN          

1. Çevre kirliliğinin açtığı olumsuz sonuçların yazı ve resimlerle kulüp panosunda sergilenmesi.

2. Çevreyle ilgili oyunların bulunması ve sınıflarda gösteri halinde oynanması.

3. Çevre Koruma Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılma         

 

MAYIS         

1. Ülkemizdeki Çevre Koruma durumunun öğrencilere aktarılması.

2. Çevre Haftası çalışmalarının planlanması

3. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

           

HAZİRAN    

1. Alınmış kararların gözden geçirilmesi

2. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması

3. Sosyal Kulüp çalışmalarının değerlendirilmesi

 

MÜZİK DİNLE

ZAMAN SAYACI

ZİYARETÇİ SAYACI

IP ADRESİNİZ

ip adresim

BU AY EN FAZLA KİTAP OKUYAN

İYİ Kİ DOĞDUN